top of page

Okres 3 - Trening na boisku 1

mini.png

RUTYNA MOBILIZACJI

PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

ĆWICZENIE #1

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: pokonaj 12m

ODPOCZYNEK: 30S

ĆWICZENIE #2

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6 (3 na nogę)

ODPOCZYNEK: 30S

ĆWICZENIE #3

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6 (3 na stronę) 

ODPOCZYNEK: 30S

ĆWICZENIE #4

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 12 (6 na stronę) 

ODPOCZYNEK: 30S

ĆWICZENIE #5

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6 (3 na stronę)

ODPOCZYNEK: 40S

ĆWICZENIE #6

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6 (3 na stronę)

ODPOCZYNEK: 60S

ĆWICZENIE #7

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 1x tam i z powrotem

ODPOCZYNEK: 60S

FAZA REALIZACJI

ĆWICZENIE #1

SERIE: 6 (3x open step - 3x crossover step) POWTÓRZENIA: 1x open step P - 20s odpoczynek - 1x open step L 

POWTÓRZENIA: 1x crossover step P - 20s odpoczynek - 1x crossover step L

Odpoczynek: 90s pomiędzy seriami

Odległość  - 12m

ĆWICZENIE #2

SERIE: 12 (6L 6P) POWTÓRZENIA: 1

ODPOCZYNEK: 90s

* zmień kierunek 3x open - 3x crossover na stronę

ĆWICZENIE #3

SERIE: 8 (4L 4P) POWTÓRZENIA: 1 

ODPOCZYNEK: 90s

BLOK SIŁY

ĆWICZENIE A1)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 8 - szybko w górę - wolniej w dół - 12x dynamicznie.

ĆWICZENIE A2)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 8 NA STRONĘ

ĆWICZENIE A3)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 20

ĆWICZENIE A4)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 12 na stronę

bottom of page