top of page

Okres 1 - Trening na boisku 3

trening #3 mini obserwacja plat.png

PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU

POBUDZENIE

ĆWICZENIE #1

SERIE: 2 POWTÓRZENIA: 2L 2P - 5 skoków L 5 skoków prawa w jednym powtórzeniu

ODPOCZYNEK: 45S

ĆWICZENIE #2

SERIE: 2 POWTÓRZENIA: 4

ODPOCZYNEK: 45S

ĆWICZENIE #3

SERIE: 2 POWTÓRZENIA: 2X - 10M

ODPOCZYNEK: 45S

TRENING OBSERWACJI I TECHNIKI

Cz. wstępna

ĆWICZENIE #1

SERIE: 12/15 różnych przyjęć POWTÓRZENIA: 1

ODPOCZYNEK: 45s

ĆWICZENIE #2

SERIE: 10 (5L 5P) POWTÓRZENIA: 1

ODPOCZYNEK: 45s

Cz. techniczno - poznawcza

ĆWICZENIE #1

SERIE: 8 (4L 4P) POWTÓRZENIA: 1

ODPOCZYNEK: 1min

ĆWICZENIE #2

SERIE: 12 (6L 6P) POWTÓRZENIA: 1

ODPOCZYNEK: 1min

bottom of page