top of page
mini md -2 ws.png

MOBILIZACJA

* W przypadku, gdy robisz trening jako wstawkę motoryczną - Ilość ćwiczeń dopasuj do czasu, który masz do przeznaczenia. Możesz korzystać z mobilizacji także w poniedziałki i piątki dodatkowo przed treningiem w klubie / indywidualnym.

PRZYGOTOWANIE

* Ta sama miniaturka nie oznacza, że wszystkie ćwiczenia są takie same jak w pierwszym dniu. Zawsze sprawdzaj, aby wykonywać odpowiednią pracę. 

MOVEMENT

ĆWICZENIE #1

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6 (3 na stronę)

Odpoczynek: 30s

ĆWICZENIE #2

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 3 kierunki lewa - 3 kierunki prawa

Odpoczynek: 45s

ĆWICZENIE #3

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 1 całe przejście (4kierunki)

Odpoczynek: 30s

ĆWICZENIE #4

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 1 całe przejście (4kierunki)

Odpoczynek: 1min

PRZYGOTOWANIE II

ĆWICZENIE #1

SERIE: 1 POWTÓRZENIA: 6L 6P

Odpoczynek: 1min

ĆWICZENIE #1

SERIE: 2 POWTÓRZENIA: 6L 6P

Odpoczynek: 1min

ĆWICZENIE #2

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6L 6P

Odpoczynek: 1min

BLOK SIŁY

ĆWICZENIE #1

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 3/6 na stronę

 

80% ciężar max 

odpoczynek: 2min

ĆWICZENIE #2

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 5

80% ciężar max

odpoczynek: 2min

AKCESORIA

ĆWICZENIE A1)

SERIE: 3 Czas pracy: 10s

ĆWICZENIE A2)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6xL 6xP

ĆWICZENIE A3)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6xL 6xP

odpoczynek: 90s

ĆWICZENIE B1)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 6xL 6xP

ĆWICZENIE B2)

SERIE: 3 POWTÓRZENIA: 8xL 8xP

Odpoczynek: 1min

bottom of page